Info en tarieven lidmaatschap

Je kunt lid worden van T.C. Groenendaal door het inschrijfformulier in te vullen. We verwerken alleen die gegevens die we nodig hebben, en we gaan zorgvuldig met deze informatie om. In onze privacyverklaring kun je hier meer over lezen.

Je krijgt vervolgens een pas waarmee je direct gebruik kunt maken van de tennisbanen. Bij verlies van de ledenpas kan de ledenadministratie een vervangende pas regelen. De kosten hiervan bedragen €10.    

Contributie:

  • Junioren tot 18 jaar: 60 euro
  • Senioren vanaf 18 jaar: 130 euro
  • Zomeractie: in juli/augustus/september 2022 zomerlid voor 30 euro
  • Donateur (tijdelijk niet-spelend) 10 euro 

Peildatum leeftijd is 1 januari van het contributiejaar.

Nieuwe jeugdleden in het najaar

Als je als jeugdlid vanaf augustus lessen gaat volgen en lid wordt, dan reken je direct af. Je betaalt voor het lopende jaar niets, maar pas per januari van het volgende jaar.

Wijziging doorgeven

Uiteraard is het van groot belang dat je wijzigingen van adres, e-mailadres en telefoonnummers zo snel mogelijk aan de ledenadministratie doorgeeft. Dat kan schriftelijk en per e-mail naar: [email protected]

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap moet je schriftelijk of per email doen vóór 1 december bij de ledenadministratie: 

Ledenadministratie T.C. Groenendaal

[email protected]

 

Bij afmelding als lid tussen 1 december en 1 februari moet je de bondscontributie á € 25,00 - die onze club al heeft overgemaakt aan de KNLTB - nog wel betalen. Bij opzegging na 1 februari is de volledige contributie voor het komende seizoen verschuldigd.