Bestuur

Het bestuur van T.C. Groenendaal bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam E-mail
Voorzitter André van den Broek [email protected]
Secretaris Renata Slob [email protected]
Penningmeester Frank Straatman [email protected]
Technische commissie Hessel Rengers t[email protected]
Accommodatie commissie Bas Feenstra